Fujimi NP-BG1/FG1   Sony
Fujimi NP-BG1/FG1   Sony Fujimi NP-BG1/FG1   Sony Fujimi NP-BG1/FG1   Sony

Fujimi NP-BG1/FG1 Sony

Sony Fujimi.
.

, . 7, , SLAM, : 51 58 19, , . ( )

.
FUJIMI
NP-BG1/FG1
Fujimi NP-BG1/FG1 ( Sony NP-BG1 / NP-FG1)
.

: Sony CyberShot DSC-H10, Sony CyberShot DSC-H20, Sony CyberShot DSC-H3, Sony CyberShot DSC-H50, Sony CyberShot DSC-H55, Sony CyberShot DSC-H7, Sony CyberShot DSC-H70, Sony CyberShot DSC-H9, Sony CyberShot DSC-H90, Sony CyberShot DSC-HX10V, Sony CyberShot DSC-HX20V, Sony CyberShot DSC-HX5V, Sony CyberShot DSC-HX7V, Sony CyberShot DSC-HX9V, Sony CyberShot DSC-N1, Sony CyberShot DSC-N2, Sony CyberShot DSC-T100, Sony CyberShot DSC-T20, Sony CyberShot DSC-T20HDPR, Sony CyberShot DSC-T25, Sony CyberShot DSC-W30, Sony CyberShot DSC-W35, Sony CyberShot DSC-W40, Sony CyberShot DSC-W50, Sony CyberShot DSC-W55, Sony CyberShot DSC-W70, Sony CyberShot DSC-W80, Sony CyberShot DSC-W80HDPR, Sony CyberShot DSC-W85a, Sony CyberShot DSC-W100, Sony CyberShot DSC-W110, Sony CyberShot DSC-W115, Sony CyberShot DSC-W120, Sony CyberShot DSC-W125, Sony CyberShot DSC-W130, Sony CyberShot DSC-W150, Sony CyberShot DSC-W170, Sony CyberShot DSC-W200, Sony CyberShot DSC-W210, Sony CyberShot DSC-W215, Sony CyberShot DSC-W220, Sony CyberShot DSC-W230, Sony CyberShot DSC-W270, Sony CyberShot DSC-W275, Sony CyberShot DSC-W290, Sony CyberShot DSC-W300, Sony CyberShot DSC-WX1

.

,

: , , .

, , .


: 790 .

: 2116


"Fujimi NP-BG1/FG1 Sony",!


Copyright 2013-2015

TBEx .