NP-F970   Sony,
NP-F970   Sony,  NP-F970   Sony,  NP-F970   Sony,

NP-F970 Sony,

, Fujimi FBNP-F970 ( Sony NP-F960 / NP-F970) .

. 7, , , : 51 58 19, , . ()

.

.

, .

FUJIMI FBNP-F970 np-f570 np-f770 . , .

.

, FUJIMI FBNP-F970 (6600 mAh) Sony - ,

:

Li-ion
: 7. 2V
: 6600mAh
: Sony CCD-RV, SC, TR, TRV, CRX, CVX-V, D-V, DCM-M, DCR-SC, TR, TRV, VX, DSR-PD, V, GV-A, D, GDR-FX, HDR-AX, FX, HVL, HVR-HD, M, V, Z, MPK-DVF, PBD, PLM, Q, UPX, NEX-FS

.

, Sony

1. 1 Fujimi UN-5 , .
1. 2 Fujimi USB c , ,

.

ENKATSU SN NP-BG1 (SONY NP-BG1),

Fujimi NP-BD1/FD1 ( Sony NP-FD1 / NP-BD1)
Fujimi NP-BG1/FG1 ( Sony NP-BG1 / NP-FG1),
Fujimi NP-BK1/FK1 ( Sony NP-BK1 / NP-FK1),
Fujimi NP-BN1 ( Sony NP-BN1),
Fujimi NP-BX1 ( Sony NP-BX1),
Fujimi NP-FH50 ( Sony NP-FH50),
Fujimi NP-FM500H ( Sony NP-FM500H),
FUJIMI NP-FW50 ( Sony NP-FW50 ),
Fujimi FBNP-F970
SONY NP-FH50
SONY NP-FM50 infoLITHIUM-M .
SONY NP-FP70 / NP-FP71
SONY NP-


: 1990 .

: 935


"NP-F970 Sony, ",!


Copyright 2013-2015

TBEx .